Vállalkozók, önkormányzatok, civil szervezetek FIGYELEM!

„Fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a Bihar – Sárrét – Bihor térségben”

Várjuk azoknak a vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak a jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának kezdeményezésünkhöz.

A projekt keretében egy olyan internetes portál kerül kialakításra, amely lehetőséget biztosít a térség vállalkozásainak internetes kereskedelmi felületen való megjelenésre, valamint bemutatkozhatnak civilszervezetek, önkormányzatok. Ehhez képzést biztosítunk, valamint a személyes kapcsolatok erősítése érdekében megrendezésre kerül a Bihar - Sárrét - Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum. Megjelentetünk egy Aranyoldalak kiadványt két nyelven melyben a részt vevő gazdálkodók, önkormányzatok, civil szervezetek kapnak helyet.

Ezen lehetőségek a résztvevők számára ingyenesek!

Vegyen részt rendezvényünkön, legyen része projektünknek!!!


A fórumok helyszíneit az alábbi linken letölthető plakát tartalmazza:  Plakát magyar - román

Amennyiben csatlakozna a kezdeményezéshez, kérjük töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot: Regisztrációs űrlap letöltése

A regisztrációs űrlapot elektronikusan is beküldheti az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. e-mail címre!

A projekttel kapcsolatos összes dokumentum letölthető a "Nemzetközi projekt" menüpont alatt!
Ladányi Nyár 2014 - PROGRAMFÜZET

Bővebben: Ladányi Nyár 2014 - PROGRAMFÜZET

Meghívó Innovációs Nyílt Nap (1)

Meghívó Innovációs Nyílt Nap

Ifjusági Ház és Turisztikai szálló Nagyrábén

Kulturális Programok, Szolgáltatások Nagyrábén

85. Ünnepi Könyvhét

Közlemény módosulás LEADER kifizetési kérelemmel kapcsolatban

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2014. (V.28.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról.

A közlemény az alábbi linken tölthető le:

 http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912014

 

 

Közgyűlés

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 2014.05.29-én 9 órától közgyűlést tart Berettyószentmártonban a Pálfi István Rendezvénycsarnokban (Morotva Liget).

LEADER kifizetési kérelemre vonatkozóan

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az alábbiak szerint módosította:

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

Amennyiben a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára irányul, úgy az első kifizetési kérelem benyújtására a 9 hónapos határidő vonatkozik!

A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően június 30-ig lehet benyújtani, továbbá ha a hat, illetve a kilenc hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak (július), úgy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak első hónapjában (augusztus) is lehet kifizetési kérelmet benyújtani. 

Megjelent a 64/2014. (IV.17.) számú MVH Közlemény

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 13/2014. (I. 22.) számú MVH közlemény módosításáról.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken tölthetők le: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk642014

Megjelent az 56/2014 (IV.11) számú MVH Közlemény

Megjelent az 56/2014 (IV.11) számú MVH Közlemény a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről.

A közlemény és mellékletei az alábbi linken tölthetőek le: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk562014

Rendelet módosulás

A 2014. április 03-ai dátummal megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 50. számában az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet, amely többek között tartalmazza:

Bővebben: Rendelet módosulás

Természetvédelmi fotó- és videópályázat iskolásoknak

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány országos fotó- és videópályázatot hirdet általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak „Fedezd fel a helyi természeti értékeket!” címmel.

A pályázati felhívásról részletesebb információ az alábbi linken érhető el:
http://www.mnvh.eu/node/591160

Közösségi animátor képzés

Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet helyi közösség- és vidékfejlesztő szakemberek, az újonnan létrejövő többfunkciós szolgáltató központok munkatársai, illetve az IKSZT-k munkatársai részére akkreditált 40 órás közösségi animátor képzést indít 2014. májusában.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen képzési felhívás azért is kiemelt fontosságú, mert annak elsődleges (nem kizárólagos) célcsoportja az újonnan létrejövő többfunkciós szolgáltató központok (103/2013 (XI. 8.) VM rendelet), amelyek utolsó kifizetési kérelmüket 2014. május 31-ig kívánják benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére, és a kérelem benyújtásának időpontjáig a képzés sikeres elvégzéséről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.


Kérem, hogy a képzési felhívást minél szélesebb körben szíveskedjenek hirdetni.

Részletes információk az alábbi linken érhetők el: http://www.ikszt.hu/hirek/majusban-ujra-kozossegi-animator-kepzes-.html

LEADER Nemzetközi- és Térségek közötti együttműködés kapcsán az ügyfelek kötelezettségei

Közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettség:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.) a LEADER együttműködések kapcsán is alkalmazni kell, amennyiben a beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt. Az erre vonatkozó előírás Kbt.  6. § (1) bekezdés g) pontjában található:

 „6. § (1) g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)–f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet – az uniós értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az egyéni vállalkozó kivételével – , amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az a)–d) pontok hatálya alá tartozó egy vagy több szervezet az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;”

A közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési Hatóság honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/tajekoztato/portal_335825/ link alatt érhetők el.

Üzemeltetési kötelezettség:

z Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló  23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet rögzíti az ügyfelek támogatott beruházásaira irányadó üzemeltetési kötelezettséget:

„23. § (1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

b) az R. 72. cikk (1) bekezdésével összhangban a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított 5 évig áll fenn.”

A Népművészet Ifjú Mestere 2014 – Pályázat kiemelkedően tehetséges fiatal népművészeti alkotó- és előadóművészek díjazására

A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható.

A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

Pályázók köre

Magánszemélyek: 15 és 35 év közötti fiatalok (a pályázó születési idejének tehát 1979. január 1-je és 1999. december 31-e közé kell esnie).

Határidő: 2014. április 30.

További információk:  http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/11541/

Pályázat nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények megvalósításának támogatására

A Nemzeti Kulturális Alap  Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma Magyarországon megrendezendő nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatására. Altéma kódszáma: 3808/110

Bővebben: Pályázat nemzetközi és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai...

Fiatal Gazda Program 2014

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet fiatal gazdák támogatására a mezőgazdasági tevékenységük megkezdéséhez, költségek fedezetére vagy fejlesztési célra.

Bővebben: Fiatal Gazda Program 2014

Nyertes pályázatok 2012-2013 kiadványunk

60 órás Akkreditált Falusi vendéglátó képzés

 

A képzés célja : szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.

A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói tevékenység iránt érdeklődők akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő  falusi vendéglátók , ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók, tanyagazdaságot és farmgazdaságot működtető  magánszemélyek, őstermelők, kis- és mikro vállalkozások vezetői, munkatársai.

Bővebben: 60 órás Akkreditált Falusi vendéglátó képzés

Felhívás kötelező monitoring adatszolgáltatásra

Az EMVA-ból társfinanszírozású vidékfejlesztési programban igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzésére kötelezően előírt kiegészítő monitoring adatokat március 19-ig lehet benyújtani.

Bővebbben

Közel 35 milliárd forint a fiatal gazdáknak

A föld, a vidékpolitikai koncepciók és fiatal gazda támogatások jelentették a fő témát az idei Fiatal Gazda Konferencián, ahol az elmúlt hét éves támogatási időszak eredményei mellett a 2014-2020-as tervekkel is foglalkoztak.

Bővebben

 

Tájékoztató fórum 2014. március 20-án

Meghívó


A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület tisztelettel meghívja Önt a

LEADER pályázatok aktuális kérdései tájékoztató fórumra.

 

Időpontja: 2014. március 20. (csütörtök) 10:00 óra,

 

Helyszíne: Berettyóújfalu Nadányi Zoltán Művelődési Központ

 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27,

 

A fórum célja, a támogatott projektek megvalósítási és fenntartási időszakában felmerülő kérdések megtárgyalása, kifizetési kérelmekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok megosztása.

 

Tervezett program:

10:00               Köszöntő

                        Szegi Emma a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Elnök

10:15               A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 13/2014. (I.22.) számú Közleményének ismertetése

                        Kiss Gáborné munkaszervezet vezető

11:00                Gyakorlati tapasztalatok

                        Dankó Ildikó vidékfejlesztési osztályvezető

                        Törökné Hudák Mariann vezető kérelemkezelési szakreferens

 

Megjelenésére Számítunk!

 

Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka elkezdődött. Részletes tájékoztatást a 26/2014. (II. 17.) számú és a 27/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény nyújt.

Az adatszolgáltatást 2014. február 17 - március 19. között kérjük teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módokon:

  1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló adatlapot.
  2. Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat.
  3. Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő útján is.

A monitoring adatszolgáltatás teljesítését útmutatók és segédletek könnyítik, a szolgáltatandó adatok listája ezen a linken található.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghatalmazást kötelező legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását öt nappal megelőzően postai úton vagy személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltségéhez.

Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra a benyújtást!

Az adatszolgáltatás teljesítése érdekében kérjük, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászaival, akik szakszerű segítséget nyújtanak az elektronikus adatlap beadásában.

Ezen kívül kérdéseivel bizalommal fordulhat Hivatalunk Központi ügyfélszolgálatához az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.">ügyféEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát. email címen, a (1) 374-3603, (1) 374-3604 telefonszámokon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz.

Kérdéseit az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is felteheti.

 

"A legszebb konyhakertek" program

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

kiemelt projektje

 

Tájékoztató a

 „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje programban való részvételről

Bővebben: "A legszebb konyhakertek" program

Kifizetési kérelem benyújtási időszak

Megjelent a 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

 Határidő: kifizetési kérelmet 2014. február 1. - május 31. között lehet benyújtani elektronikus úton.

 

Megjelent a 8/2014 (I.22) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Határidő: Kifizetési kérelmet  2014. február 1 – május 31 között lehet benyújtani elektronikus úton.

 

Megjelent a 7/2014 (I.22) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Határidő: Kifizetési kérelmet  2014. február 1 – május 31 között lehet benyújtani elektronikus úton.

 

Megjelent a 9/2014 (I.22) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Turisztikai tevékenység ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Határidő: Kifizetési kérelmet  2014. február 1 – május 31 között lehet benyújtani elektronikus úton.

 

Megjelent a 3/2014 (I.22) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Határidő: Kifizetési kérelmet  2014. február 1 – május 31 között lehet benyújtani elektronikus úton

 

A közlemények és mellékleteik letölthetők a Kifizetési kérelem menüpont alatt.

 

VIII. Hurka- és Kolbásztöltő Fesztivál Szentpéterszegen

Ünnepi ügyfélfogadás

Az Egyesület 2013.12.30-án és 2013.12.31-én telefonos ügyeletet tart az alábbi elérhetőségen:

Petrovics Ferenc: 0630/329-1539

Csordás Nikolett. 0630/431-6044

Minden kedves Ügyfelünknek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának a 304./2013 (XII.16.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának a 304./2013 (XII.16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 11. § (1) bekezdésének folyamatban lévő módosítása alapján támogatási kérelmet – 2013. december 20. helyett - 2014. január 15-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.


Budapest, 2013. december 16.

Búsi Lajos
IH vezető

Szakmai konzultáció

A LEADER Egyesületek Szövetsége elnöksége az elmúlt héten V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Úrnál járt, hogy a szövetség létrejöttéről és a céljairól az államtitkár urat tájékoztassa.

Bővebben: Szakmai konzultáció

Megvalósult pályázati projekt Pocsajon

Pocsaj Református Egyházközség pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 103/2012.(X.1.) VM rendelet alapján Vidéki örökség megőrzése jogcímre a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER csoportjához.

Bővebben: Megvalósult pályázati projekt Pocsajon

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez és változás bejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok és kitöltési útmutatók letölthetők az alábbi linken: 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/hatalyos_ugyfelnyilvantartasi__20131029_1040673

Rendelet módosítások

Tájékoztatom, hogy megjelent a Magyar Közlönyben  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  106/2013. (XI. 26.) VM rendelet.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13196.pdf

A VM rendelet az alábbi jogcímrendeleteket módosítja:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítás

 

2. A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

 

3. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló

30/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása


4.   Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik

országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó

támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

 

5.   Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet

módosítása